Teated

18. SEPTEMBRIST 2020 JÕUSTUSID TASUKORRA MUUDATUSED

18. septembrist 2020 jõustusid Justiitsministri 26. juuli 2016. a määruses nr 16 „Advokaadile riigi õigusabi tasu maksmise ja kulude hüvitamise kord“ (edaspidi tasukord) järgmised muudatused: Muudatustega  vähendatakse riigi õigusabi osutamisega seoses kantud sõidukulude hüvitamise määra 0,3-lt eurolt 0,15 ...
Loe edasi

Eesti advokatuur koostas riigi õigusabi tutvustavad infovoldikud

Eesti advokatuur koostas riigi õigusabi tutvustavad infovoldikud, millest saab lugeda riigi õigusabi taotlemisest kriminaal-, tsiviil- ning halduasjades.Voldikud on koostatud nii eesti kui ka vene keeles. Voldikud on kättesaadavad kodulehel „Dokumendid“ rubriigist. Samuti jagatakse voldikuid inimestele tasuta kõigis kohtumajades, politseiasutustes ja ...
Loe edasi

8. detsembrist 2018 jõustunud tasukorra muudatused

8. detsembrist 2018 jõustuvad Justiitsministri 26. juuli 2016. a määruses nr 16 „Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord, tasumäärad, riigi õigusabi osutamisega kaasnevate kulude hüvitamise ulatus ja kord ning taotluse esitamise tingimused” järgmised ...
Loe edasi

29. jaanuarist 2018 jõustuvad tasukorra muudatused

29. jaanuarist 2018 jõustuvad Justiitsministri 26. juuli 2016. a määruses nr 16 „Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord, tasumäärad, riigi õigusabi osutamisega kaasnevate kulude hüvitamise ulatus ja kord ning taotluse esitamise tingimused” järgmised ...
Loe edasi

1. juulil 2017 jõustuvad tasukorra muudatused

1. juulist 2017 jõustuvad Justiitsministri 26. juuli 2016. a määruses nr 16 „Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord, tasumäärad, riigi õigusabi osutamisega kaasnevate kulude hüvitamise ulatus ja kord ning taotluse esitamise tingimused” järgmised muudatused: 1) paragrahvi 2 lõikes 1 ...
Loe edasi

Riigi õigusabi taotleti eelmisel aastal 15 452 korral

PRESSITEADE 24.01.2017   Riigi õigusabi taotleti eelmisel aastal 15 452 korral   Eelmisel aastal esitati Riigi õigusabi infosüsteemile 15 452 advokaadi määramise taotlust, nendest 48% olid kiireloomulised, kus Eesti Advokatuuril tuli leida advokaat loetud tundide või isegi tunni jooksul. Riigi õigusabi osutab pisut üle 100 advokaadi, ...
Loe edasi

Hange rahvusvahelise kaitse taotlejate riigi õigusabi osutajate leidmiseks

Austatud advokatuuri liikmed   Vastavalt Eesti Advokatuuri juhatuse 18.10.2016. a otsusele kuulutab advokatuur välja konkursi rahvusvahelise kaitse menetlusele järgnevas halduskohtumenetluses ja rahvusvahelise kaitse taotlejate kinnipidamise asjades (haldusasjades) riigi õigusabi osutajate leidmiseks. Konkursil osalemiseks vajalike dokumentide esitamise tähtaeg on ...
Loe edasi

Hange haldusasjades riigi õigusabi osutajate leidmiseks

Austatud advokatuuri liikmed   Vastavalt Eesti Advokatuuri juhatuse 18.10.2016. a otsusele kuulutab advokatuur välja konkursi haldusasjades riigi õigusabi osutajate leidmiseks. Konkursil osalemiseks vajalike dokumentide esitamise tähtaeg on 15.11.2016. a kell 12.00. Konkursil osalemiseks vajalikud juhised ning tingimused leiate manuses olevast konkursi ...
Loe edasi

Eesti Advokatuuri külastas ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti (UNHCR) Põhja-Euroopa esinduse esindaja

11. oktoobril 2016 külastas Eesti Advokatuuri ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti (UNHCR) Põhja-Euroopa esinduse esindaja Andrei Arjupin. Eesti Advokatuur on alustanud UNHCR-iga koostööd seminaride läbiviimisel pagulasseisundi määratlemise teemal. Esimene seminar toimus 27.05.2016, millel osalesid ka rahvusvahelise kaitse taotlejatele õigusabi ...
Loe edasi

Riigi õigusabi osutamiseks napib raha - puudujääk on ligi 440 000 eurot

Eesti Advokatuur esitas Justiitsministeeriumile avalduse täiendava summa, ehk 440 000 euro eraldamiseks riigi õigusabi osutamiseks. Seoses suuremahuliste kulutustega näiteks Pauluse ja Dikajevi kriminaalasjadele, on tekkinud olukord, kus tasuta õigusabi osutamiseks ei piisa enam raha. Riigi õigusabi ehk tasuta õigusteenust pakuvad Advokatuuri advokaadid ...
Loe edasi

Riikliku õigusabi raha on otsakorral

Kuula raadiouudist teemal: Riikliku õigusabi raha on otsakorral. Tänavu riiklikuks õigusabiks mõeldud raha saab suure tõenäosusega enne aasta lõppu otsa. Advokatuuri poolt annab kommentaare aseesimees Jaanus Tehver.  Raadioklipp on leitav ERR-i kodulehelt:http://www.err.ee/raadioklipp/57dbe4fb14f0360dd0dc006f.
Loe edasi

1. AUGUSTIST JÕUSTUS UUS JUSTIITSMINISTRI POOLT VASTU VÕETUD RIIGI ÕIGUSABI TASUDE JA KULUDE KORD

1. augustist 2016 kehtima hakanud seadusemuudatuste kohaselt kehtestab edaspidi riigi õigusabi tasude ja kulude korra justiitsminister oma määrusega. Uus tasude ja kulude kord ning seletuskiri on leitav kodulehelt (vt kord ja seletuskiri) ja Riigi Teatajas. Põhimõttelisi muudatusi võrreldes eelnevalt kehtinud tasukorraga ei tehtud. Seletuskirjas on leitavad ...
Loe edasi

Eesti riik ja advokatuur tagavad pagulastele tasuta õigusabi

  Seoses Siseministeeriumi otsusega rahastada jätkuvalt riigi õigusabi osutamist rahvusvahelise kaitse taotlejatele, korraldas Eesti Advokatuur avaliku konkursi advokaadibüroodele, kes vastavat teenust ettenähtud tingimustel osutada sooviksid. Advokatuuri juhatus kinnitas oma eilsel istungil konkursi tulemused ning alates 1. oktoobrist osutavad riigi õigusabi ...
Loe edasi

Eesti Advokatuuri järjepidev töö Eesti laste heaolu tõstmisel pälvib tunnustust

Lastekaitse Liidu korraldatud anonüümses tagasiside küsitluses hindavad abisaanud väga kõrgelt projekti „Hea nõu lastega peredele“ raames advokatuuri liikmete poolt osutatud abi. Pea kõik nõustamisel käinud leidsid, et said tänu Eesti Advokatuuri liikmete nõuannetele juhised oma probleemi lahendamiseks. Advokatuuri ...
Loe edasi

Advokatuur esitab Justiitsministeeriumile ettepanekud riigi õigusabi süsteemi reformimiseks

Eesti Advokatuuri juhatus arutas eile riigi õigusabi süsteemi tulevikuga seotud küsimusi, mh koostöös rahvusvahelise audiitorbürooga Ernst & Young Baltics AS valminud riigi õigusabi süsteemi analüüsi tulemusi. Analüüs hõlmab lahendusi nii riigi õigusabi tellimuste jaotamise ja järelevalve, optimaalse ...
Loe edasi

Teade: kehtiv tasude ja kulude kord

Head advokatuuri liikmed! Eesti Advokatuuri poolt 12.09.2014. a Tallinna Ringkonnakohtule esitatud määruskaebuse osas, taotluses tühistada Tallinna Halduskohtu 08.09.2014 määrus haldusasjas nr 3-14-51961 ja peatada justiitsministri 01.09.2014 käskkirja nr 77 kehtivus või peatada justiitsministri 01.09.2014 käskkirja nr 77 kehtivus kuni 31.12.2014, ei ole ...
Loe edasi

Haldusasjades riigi õigusabi osutajaga on leping sõlmitud

Head advokatuuri liikmed Advokatuuri juhatus otsustas 5. augustil 2014. a haldusasjades riigi õigusabi osutaja leidmiseks korraldatud konkursi võitjaks kuulutada Advokaadibüroo RASK tehtud pakkumise. Käesolevaks ajaks on Advokaadibürooga RASK haldusasjade osutamise leping, mis jõustub 15. oktoobrist 2014. a ja kehtib kuni 31.12.2016. a, ...
Loe edasi

Haldusasjades riigi õigusabi osutaja leidmiseks korraldatud konkursi võitja selgunud

  Täna korralisele istungile kogunenud advokatuuri juhatus otsustas haldusasjades riigi õigusabi osutaja leidmiseks korraldatud konkursi võitjaks kuulutada Advokaadibüroo RASK tehtud pakkumise. Konkursi tingimuste kohaselt sõlmitakse võitjaga kahe-aastane leping ning riigi õigusabi haldusasjades hakkab konkursi võitja osutama üle ...
Loe edasi

Alates 01.07.2014 jõustuvad kriminaalmenetluse seadustiku muudatused, mis puudutavad kaitsjatööd üldiselt ning asenduskaitsja määramist riigi õigusabi korras.

Head advokaadid! Alates 01.07.2014 jõustuvad kriminaalmenetluse seadustiku muudatused, mis puudutavad kaitsjatööd üldiselt ning asenduskaitsja määramist riigi õigusabi korras. 01.07.14 jõustuv redaktsioon on siin.
Loe edasi

Advokatuuris loodi riigi õigusabi komisjon

  Advokatuuri juhatuse otsusega moodustati möödunud aasta lõpus riigi õigusabi komisjon, mille tegevuse eesmärk on advokatuuri liikmete kaudu riigi õigusabi osutamise tagamisega seotud küsimustega tegelemine ning vajadusel ka ettepanekute koostamine seadusandluse  ja praktika muutmiseks. Komisjonis on seitse liiget ning istungid toimuvad ...
Loe edasi

Direktiiv suurendab kaitse õigusi kriminaalmenetluses

  Eesti Advokatuuri kommentaar 10. september 2013 Euroopa Parlament kiitis täna ülekaaluka häälteenamusega heaks direktiivi õigusest kaitsjale kriminaalmenetluses. Eesti Advokatuuri hinnangul on eriti tervitatav, et lõplikult heaks kiidetud direktiivi tekst näeb liikmesriikidele kohustuse tagada advokaadi ja kaitsealuse suhtluse konfidentsiaalsus ...
Loe edasi

Perede tasuta õigusnõustamine laienes Viljandisse

PRESSITEADE 27. august 2013   Advokatuuri ja MTÜ Lastekaitse Liit heategevuslik nõustamisprojekt „Hea nõu lastega peredele“ laienes Viljandisse, kus pereõiguse vallas nõustavad abivajajaid Sikuti Advokaadibüroo advokaadid Maili Kalmus ja Katrin Tamre. Seni toimusid nõustamised Tallinnas ja Skype’i teel Hiiumaal. Viljandis ...
Loe edasi