1. AUGUSTIST JÕUSTUS UUS JUSTIITSMINISTRI POOLT VASTU VÕETUD RIIGI ÕIGUSABI TASUDE JA KULUDE KORD

1. augustist 2016 kehtima hakanud seadusemuudatuste kohaselt kehtestab edaspidi riigi õigusabi tasude ja kulude korra justiitsminister oma määrusega. Uus tasude ja kulude kord ning seletuskiri on leitav kodulehelt (vt kord ja seletuskiri) ja Riigi Teatajas.

Põhimõttelisi muudatusi võrreldes eelnevalt kehtinud tasukorraga ei tehtud. Seletuskirjas on leitavad selgitused ja näiteid, mis abistavad korra tõlgendamisel.  

02.08.2016