Dokumendid

Riigi õigusabi saamise taotlus esitatakse eesti keeles või inglise keeles. Eestis enamlevinud muus keeles esitatud taotluse tõlkimise korraldab menetleja. Selleks, et saada riigi õigusabi, tuleb esitada taotlus riigi õigusabi saamiseks elukohajärgsesse maakohtusse. Taotlusele lisaks tuleb esitada ka majandusliku seisundi teatis. Vajadusel aidatakse eelnimetatud taotlusi täita advokaadibüroodes ja kohtutes. Samuti aitab taotlusi täita Eesti Õigusbüroo (kontaktid on leitavad rubriigis „Kasulikud lingid“.

Rohkem riigi õigusabi taotlemisest saate lugeda riigi õigusabi tutvustavatest infovoldikutest:

Menetlusabi taotlus ja sellele lisatav teatis

Tasutaotlus

Tasude ja kulude kord

Abimaterjal RÕA aruandluse esitamiseks

Riigi Õigusabi Infosüsteemi (RIS) andmete sisestamise ja kasutamise kord

Eesti Advokatuuri privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika