Dokumendid

Riigi õigusabi saamise taotlus esitatakse eesti keeles või inglise keeles. Muus keeles kohtule edastatud taotlus tagastatakse. Inglise keeles võib taotluse esitada, kui õigusabi taotleb füüsiline isik, kelle elukoht on mõnes muus Euroopa Liidu liikmesriigis või kes on mõne muu Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik või juriidiline isik, mille asukoht on mõnes muus Euroopa Liidu liikmesriigis.

Selleks, et saada riigi õigusabi, tuleb esitada taotlus riigi õigusabi saamiseks elukohajärgsesse maakohtusse. Vajadusel aidatakse eelnimetatud taotlust täita advokaadibüroodes ja kohtutes.

Riigi õigusabi saamiseks on vaja koos ülaloleva taotlusega kohtule esitada ka õigusabi vajaja majandusliku seisundi teatis. Majandusliku seisundi teatis tuleb esitada eesti keeles või inglise keeles.

Menetlusabi taotlus ja sellele lisatav teatis

Tasutaotlus

Tasude ja kulude kord

Abimaterjal RÕA aruandluse esitamiseks

Riigi Õigusabi Infosüsteemi (RIS) andmete sisestamise ja kasutamise kord

Eesti Advokatuuri privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika