Haldusasjades riigi õigusabi osutaja leidmiseks korraldatud konkursi võitja selgunud

 

Täna korralisele istungile kogunenud advokatuuri juhatus otsustas haldusasjades riigi õigusabi osutaja leidmiseks korraldatud konkursi võitjaks kuulutada Advokaadibüroo RASK tehtud pakkumise. Konkursi tingimuste kohaselt sõlmitakse võitjaga kahe-aastane leping ning riigi õigusabi haldusasjades hakkab konkursi võitja osutama üle Eesti alates 15. oktoobrist.

„Konkursi eesmärgiks oli tagada haldusasjades vähekindlustatud isikutele kvaliteetse riigi õigusabi katkematu korraldus ja osutamine ning selle mõistlik kättesaadavus üle Eesti. Tähtajaline leping võimaldab konkursi võitnud advokaadibüroole suuremat kindlustunnet tellimuste prognoosimisel ja tagab advokatuurile kindla partneri teenuse osutamisel“, selgitas advokatuuri esimees Sten Luiga.

Kutse konkursil osalemiseks saadeti kõigile advokaadibüroodele. Kokku laekus pakkumisi kolmelt advokaadibüroolt, millest kahe puhul oli tegemist ühispakkujaga. Konkursi võitja väljaselgitamisel olid peamisteks kriteeriumiteks õigusabi osutamise võimekus üle Eesti, pakkumise hind ning õigusabi osutajate eelnev kogemus haldusasjades nõustamisel. Kõik konkursile esitatud pakkumised tunnistati kvalifitseerunuiks ning läbirääkimisi alustati kõigi pakkujatega. Võitja väljaselgitamiseks kuulati pakkujad ära ka suuliselt.

„Riigiga suhtlemisel, vaidlemisel, bürokraatiatõkete ületamisel on üksikisik nõrgem pool, sest ametnik, kes halduses riiki esindab, on reeglina oma ala spetsialist. Õigusabi osutamine riigi kulul riigiga vaidlemiseks on tsiviilühiskonna tunnus, mis peab tagama ka vähekindlustatud isikute põhiõiguste kaitse. Näen oma noortes kolleegides arvestatavat professionaalsust ja samal ajal ka sotsiaalset vastutustunnet, mille tõttu ei saa kahelda selle projekti õnnestumises advokaadibüroos RASK,“ märkis advokaadibüroo RASK partner, vandeadvokaat Märt Rask.

Haldusasjadeks riigi õigusabi all peetakse silmas järgmisi õigusabi liike:

Lisainfo:

Kristel Voltenberg

Eesti Advokatuur
Rävala pst 3, Tallinn

Tel: 662 0665
E-post: Kristel.Voltenberg@advokatuur.ee

 

Advokaadibüroo RASK

Toompuiestee 33A, 10149 Tallinn

Tel +372 618 0820

rask@rask.ee

05.08.2014