Eesti advokatuur koostas riigi õigusabi tutvustavad infovoldikud

Eesti advokatuur koostas riigi õigusabi tutvustavad infovoldikud, millest saab lugeda riigi õigusabi taotlemisest kriminaal-, tsiviil- ning halduasjades.Voldikud on koostatud nii eesti kui ka vene keeles. Voldikud on kättesaadavad kodulehel „Dokumendid“ rubriigist. Samuti jagatakse voldikuid inimestele tasuta kõigis kohtumajades, politseiasutustes ja prokuratuurides.

 picture.php?feID=9f6607f2a2de75af32fb4fb0307b1e11&w=&h=

 

07.07.2020