29. jaanuarist 2018 jõustuvad tasukorra muudatused

29. jaanuarist 2018 jõustuvad Justiitsministri 26. juuli 2016. a määruses nr 16 „Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord, tasumäärad, riigi õigusabi osutamisega kaasnevate kulude hüvitamise ulatus ja kord ning taotluse esitamise tingimused” järgmised muudatused:

https://www.riigiteataja.ee/akt/126012018017

Tõstetakse RÕA pooltunni tasumäära ja maksimummäära kriminaal-, tsiviil- ja teistmisasjades praeguselt 20 eurolt 25 eurole pooltunni kohta ning proportsionaalselt on suurendatud piirmäärasid.

 

  1. § 6 „Määratud kaitsja tasumäärad kriminaalasja kohtueelses menetluses ja kohtumenetluses“   jõustuvad järgmised muudatused.

Lõikes 1 asendatud summad 20 ja 60 vastavalt summadega 25 ja 75.

Lõikes 2 asendatud summad 20 ja 60 vastavalt summadega 25 ja 75.

Lõikes 3 asendatud summad 20 ja 240 vastavalt summadega 25 ja 300.

Lõikes 4 asendatud summad 20 ja 80 vastavalt summadega 25 ja 100.

Lõikes 5 asendatud summa 20 summaga 25.

 

  1. § 7 „Määratud kaitsja tasumäärad kriminaalasja määruskaebuse lahendamise menetluses ja kohtulahendi täitmisel tekkinud küsimuste lahendamisel“ jõustuvad järgmised muudatused.

Lõikes 1 asendatud summad 20 ja 120 vastavalt summadega 25 ja 150.

Lõikes 3 asendatud summad 20 ja 120 vastavalt summadega 25 ja 150.

Lõikes 4 asendatud 20 eurot summaga 25.

  1. § 8 „Kannatanu või tsiviilkostja esindaja tasumäärad kriminaalasja kohtueelses menetluses ja kohtumenetluses“ jõustuvad järgmised muudatused.

Lõikes 1 asendatud summad 20 ja 60 vastavalt summadega 25 ja 75.

Lõikes 2 asendatud summad 20 ja 240 vastavalt summadega 25 ja 300.

Lõikes 3 asendatud summad 20 ja 80  vastavalt summadega 25 ja 100.

Lõikes 4 asendatud summa 20 summaga 25.

 

  1. § 9.  „Isiku kaitsja tasumäärad väärteo kohtuvälises menetluses ja kohtumenetluses“ jõustuvad järgmised muudatused.

Lõikes 1 asendatud summad 20 ja 60 summadega 25 ja 75.

Lõikes 2 asendatud summad 20 ja 240 vastavalt summadega 25 ja 300.

Lõikes 3 asendatud summa 20 summaga 25 eurot.

 

  1. § 10 „Isiku esindaja tasumäärad tsiviilasja kohtueelses menetluses ja kohtumenetluses“ jõustuvad järgmised muudatused.

Lõike 1 esimeses lauses asendatud summad 20 ja 320 vastavalt 25 ja 400. Teises lauses asendatud summa 40 summaga 50.

Lõikes 2 asendatud summad 20 ja 200 vastavalt summadega 25 ja 250. Teises lauses asendatud summa 80 summaga 100.

 

Lõikes 3 asendatud summad 20 ja 400 vastavalt summadega 25 ja 500.

Lõikes 4 asendatud summa 280 summaga 350.

 

  1. § 14 „Isiku esindaja tasumäär teistmismenetluses“ jõustub järgmine muudatus.

Asendatud summa 20 summaga 25.

25.01.2018