Eesti riik ja advokatuur tagavad pagulastele tasuta õigusabi

 

Seoses Siseministeeriumi otsusega rahastada jätkuvalt riigi õigusabi osutamist rahvusvahelise kaitse taotlejatele, korraldas Eesti Advokatuur avaliku konkursi advokaadibüroodele, kes vastavat teenust ettenähtud tingimustel osutada sooviksid. Advokatuuri juhatus kinnitas oma eilsel istungil konkursi tulemused ning alates 1. oktoobrist osutavad riigi õigusabi rahvusvahelise kaitse taotlejatele kokku kuus advokaati konkursil kvalifitseerunud kahest büroost - Advokaadibüroost LMP ja Advokaadibüroost LEXTAL.

„Demokraatliku riigi üks olulisi põhimõtteid on võimaldada ligipääs õigusabile kõikidele abivajajatele, sõltumata nende sissetulekust, soost, rahvusest, nahavärvist või sotsiaalsest staatusest,“ sõnas advokatuuri kantsler Kristel Voltenberg.  

Konkurss kuulutati välja vastavalt Eesti Advokatuuri juhatuse otsusele septembri alguses. Konkursi kuulutamine oli tingitud Siseministeeriumi otsusest anda tasuta õigusabi teenusele täiendavaid rahalisi vahendeid, tagamaks riigi õigusabi jätkumine ka rahvusvahelise kaitse taotlejatele ning eraldada seeläbi Eesti Advokatuurile Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi varjupaiga valdkonna otsetoetust.

Konkursil osales kaks advokaadibürood, Advokaadibüroo LEXTAL ja Advokaadibüroo LMP. Advokatuuri juhatus tunnistas mõlemad pakkujad nõuetele vastavaks ning sõlmis mõlemaga lepingu rahvusvahelise kaitse taotlejatele riigi õigusabi osutamiseks. Kokku hakkab tasuta ehk riigi õigusabi teenust osutama kuus advokaati. Projekt kestab kuni järgmise aasta lõpuni.

Eesti Advokatuur on 1919. aastal 14. juunil asutatud advokaatide omavalitsuslikel põhimõtetel tegutsev kutseühendus õigusteenuse osutamise korraldamiseks era-ja avalikes huvides ning advokaatide kutsealaste õiguste kaitsmiseks.

Alates 1992. aastast on Eesti Advokatuur Rahvusvahelise Advokaatide Assotsiatsiooni (IBA) liige ning 01.05.2004. aastast Euroopa Advokatuuride ja Õigusliitude Nõukogu (CCBE) täisliige.

Advokatuuri liikmed (advokaadid) on vandeadvokaadid, vandeadvokaadi vanemabid ja vandeadvokaadi abid. Seisuga 01.09.2015. a on Eesti Advokatuuri liikmeid kokku 965.

 

Lisainfo:

Kristel Voltenberg,  kantsler

EestiAdvokatuur
Rävala pst 3, Tallinn

Tel: 662 0665
E-post: Kristel.Voltenberg@advokatuur.ee

30.09.2015